Blazersbende

Op deze pagina is informatie te vinden over de Blazersbende.

De Blazersbende klas 2024 heeft op woensdag 24 april 2024 haar eindoptreden gegeven.

Wat is dat? de Blazersbende?

Op basisschool de Bellefleur krijgen de kinderen van groep 5 en 6 (eens in de twee jaar) muziekles. Tijdens de normale lesuren wordt er tijd vrijgemaakt om de kinderen kennis te laten maken met muziek. Daarvoor komt een professionele muziekdocent naar de school om die lessen te geven. Eerst theorie en later ook nog praktijklessen met echte muziekinstrumenten. De praktijklessen worden ook weer door professionele muziekdocenten gegeven. Dit project wordt de Blazersbende genoemd. Muziekvereniging Kunst na Arbeid werkt hier aan mee door de lessen te betalen en de muziekinstrumenten te leveren. Na afloop van de praktijkles is er een gezamenlijk optreden met de muzikanten van Kunst na Arbeid. Het eindconcert was dit jaar op woensdagavond 24 april in de aula van OBS de Bellefleur.

Na afloop van het project op school kunnen de kinderen aangeven of zij door willen gaan met muziek maken. Muziekvereniging Kunst na Arbeid zal dit dan verder organiseren in samenwerking met de muziekdocent en de Bellefleur. Inmiddels zijn er 6 kinderen die zich voor vervolglessen hebben aangemeld. Zij zijn inmiddels met de lessen gestart.

Wie geeft de lessen?

De muzieklessen worden gegeven door muziekdocent Harald Franken. Harald was tevens een van de docenten tijdens de lessen van de Blazersbende.  Hij is dus bij iedereen op school bekend. Voor slagwerkers (trommelaars) hebben we een eigen slagwerkdocent die lessen kan verzorgen.

Waar en wanneer gaan de vervolglessen plaatsvinden?

De vervolglessen zijn half juni gestart en gaan na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar weer verder. Voorlopig ziet het er naar uit dat de lessen op de Bellefleur gehouden worden op donderdagen van 19.00 tot 19.30 uur.

Wil je ook muziekles gaan volgen?

Dat kan. Meld je dan even bij ons aan via de e-mail: kunst.na.arbeid@gmail.com Geef daarbij in ieder geval aan:  je naam en adres, je leeftijd, telefoonnummer en e-mail en natuurlijk welk instrument je wilt leren te bespelen.

Foto’s van de klas van 2018

Klik hier voor de foto’s van de klas 2018

Blazersbende klas 2018 tijdens jaarafsluiting

Wie hebben in de voorgaande jaren al meegedaan met de Blazersbende?

Kijk maar eens naar de foto’s.

Klik hier voor foto’s van muziekles

Klik hier voor foto’s van het eerste optreden tijdens najaarsconcert 2016

Klik hier voor foto’s van optreden tijdens zomerconcert 2017

Wil je ook meedoen of heb je vragen?

Dat kan. Neem dan even contact met ons op via e-mail adres:

kunst.na.arbeid@gmail.com