Blazersbende klas 2018 tijdens jaarafsluiting

Jaarafsluiting OBS de Bellefleur 3 juli 2019