Lidmaatschap

Contributie

Met ingang van 1 september 2015 gelden de volgende bedragen:

Leerlingen tot 16 jaar betalen  € 15,00 per kwartaal

Leden van 16 jaar en ouder betalen € 27,50 per kwartaal

Betaling van de contributie vindt plaats via automatische overschrijving, per kwartaal, op bankrekeningnumer: NL52 RABO 0314 2552 57

Donateurs

Nieuwe donateurs betalen per persoon € 5,00 per jaar.

Eén van onze leden komt jaarlijks bij u langs om de bijdrage te innen. U ontvangt dan ook meteen uw nieuwe donateurskaart. Met deze kaart heeft u gratis toegang tot alle optredens die door Kunst na Arbeid zelf worden georganiseerd.

Muziekles

Wilt u, uw zoon of dochter, een muziekinstrument leren spelen? Meldt u dan aan. Muziekles voor een blaasinstrument wordt verzorgd door onze dirigent de heer Christiaan Koppers of door docenten van de muziekschool.

Blazersbende 2016 aanbieding muziekles

Muziekles voor slagwerk is ook mogelijk. Daar zal met u in overleg afspraken over gemaakt worden.

Wilt u lid of donateur worden? Of wilt u zich aanmelden voor muziekles? Vul dan dit formulier in.