Aandeel in de Betuwe

Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?

Rabobank West Betuwe stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar uit het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’. Met dit fonds vloeit een gedeelte van de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Verenigingen en stichtingen konden afgelopen periode hiervoor één project indienen. KnA heeft ook weer een project ingediend. Ons project heet:

KNA supporter van schoon!

Ons project is te vinden onder categorie: Duurzaam/innovatief

Leden van Rabobank West Betuwe mogen meebeslissen hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld. Dit gebeurd door het uitbrengen van een stem op maximaal twee projecten. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt.

Steun ons project en breng van 1 t/m 30 april 2018 jouw stem uit op onze vereniging via de website Rabobank West Betuwe

Rabobank West Betuwe roept haar leden ook op om te stemmen. Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?